Joka päivä täytyy maalata  jotain. 1.9.2007

Kuvat olivat öljytöitä.

Kotikoivun syksy

Ensi lumi Eestinmalmintiellä

Annansilmä

Valkosireenit

Minun toipilaani