Jokapäiväinen risti               Syö aina voittopuolisesti emäksistä,

                                                 niin pysyt terveempänä.